Угода з користувачем про умови користування сайтом

 • Ця Угода з користувачем про умови використання сайту укладається між Постачальником послуг (власником веб-сайту: https://www.yenotes.com (тут і надалі – «Сайт»)) та особою, яка долучилася до цієї Угоди.
 • Ця Угода є публічною офертою в розумінні ст.641 Цивільного кодексу України. За своїм характером ця Угода містить елементи різних за видами договорів та є змішаним договором у розумінні ч.2 ст.628 Цивільного кодексу України.
 • Прийняття цієї оферти здійснюється Користувачем шляхом натискання Користувачем відповідної кнопки на Сайті.
 • Користувач має право користуватися сервісом Сайту виключно після беззастережного та безумовного прийняття умов цієї Угоди про нижчеописане.
 • 1.Терміни та визначення
  • 1.1.В цій Угоді з користувачем про умови користування сайтом, включно з преамбулою Угоди, терміни та визначення мають такі значення:
   • 1.1.1.Угода: ця угода з Користувачем;
   • 1.1.2.Сайт: веб-сайт за адресою https://www.yenotes.com («YeNotes») і вся розміщена на ньому інформація та матеріали;
   • 1.1.3.Постачальник Послуг: власник/власники Сайту;
   • 1.1.4.Користувач: будь-яка фізична чи юридична особа, що користується Сайтом, прийняла умови Угоди та завершила процедуру реєстрації власного Профілю на Сайті;
   • 1.1.5.Незареєстрований користувач: будь-яка фізична чи юридична особа, що користується Сайтом, але не має власного Профілю Користувача на Сайті;
   • 1.1.6.Інформаційна розсилка: система повідомлень, що надсилаються Постачальником послуг Користувачу у зв’язку з користуванням Сайтом;
   • 1.1.7.Послуги: комплекс послуг, що надаються Постачальником послуг Користувачу для користування сайтом, зокрема вся інформація та матеріали, що містяться на ньому в публічному доступі;
   • 1.1.8.Профіль Користувача: особистий профіль Користувача на Сайті, з якого здійснюється доступ до Послуг;
   • 1.1.9.Логін: алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує Користувача для здійснення Користувачем доступу до певних визначених Постачальником послуг функцій та можливостей Сайту;
   • 1.1.10. Пароль: алфавітно-цифровий набір символів Користувача за допомогою якого Користувач підтверджує свій Логін для здійснення доступу до Сайту;
   • 1.1.11.Адміністрація: особи, наділені повноваженнями адміністрування Сайту.
 • 2.Предмет угоди
  • 2.1.За цією Угодою Постачальник Послуг надає Послуги Користувачу на безоплатних засадах на умовах, визначених Угодою.
  • 2.2.Угода визначає правила взаємодії між Постачальником послуг і Користувачем, права та обов’язки кожної зі сторін, їхню відповідальність та правила користування Сайтом.
  • 2.3.Угода регулює права інтелектуальної власності Користувача та Постачальника Послуг, які виникають та/або передаються при використанні Сайту, а також права третіх осіб, об’єкти яких можуть бути присутні на Сайті.
  • 2.4.Угода є обов’язковою до виконання сторонами цієї Угоди.
  • 2.5.Приймаючи умови Угоди, Користувач погоджується, що він ознайомився з Угодою та зрозумів її у повному обсязі та не має жодних заперечень чи зауважень стосовно жодних її положень, а також має необхідний для укладення цієї Угоди обсяг цивільної дієздатності та правоздатності.
 • 3.Порядок та умови надання Послуг
  • 3.1.Постачальник Послуг надає Користувачу Послуги, визначені п.1.1.6 цієї Угоди, які полягають у наданні Користувачу права користуватися Сайтом, а також матеріалами та інформацією, розміщеними на Сайті, за умови дотримання Користувачем положень цієї Угоди. Постачальник Послуг надає Користувачу можливість зареєструвати власний Профіль Користувача на Сайті задля поліпшення якості Послуг на умовах, визначених Постачальником Послуг.
  • 3.3.Постачальник Послуг зберігає за собою право в будь-який час та в будь-якому обсязі змінювати характер, суть та обсяг Послуг, що надаються Користувачу, без повідомлення Користувача.
  • 3.4.Постачальник Послуг має право без погодження з Користувачем призупиняти роботу Сайту на певний визначений чи невизначений час або зупинити таку роботу назавжди в будь-який час. Таке призупинення, зупинку чи припинення роботи Сайту може бути викликано як особистими причинами Постачальника Послуг, так і дією сторонніх чинників.
  • 3.5.У разі виявлення Постачальником послуг будь-яких неправомірних, протиправних чи незаконних згідно з законодавством України дій з боку Користувача, зокрема будь-яких дій, що шкодять честі та гідності інших Користувачів, Постачальник Послуг має право в будь-який час без погодження з Користувачем, без обґрунтування причин та без повідомлення Користувача тимчасово або постійно обмежити доступ Користувача до певних або всіх функцій Сайту.
  • 3.6.Якщо Користувачем було завершено процес реєстрації на Сайті, Постачальник Послуг зберігає за собою право надсилати Користувачу Інформаційну розсилку, пов’язану з діяльністю Сайту, на електронну пошту Користувача, надану Користувачем. Користувач може відрегулювати параметри отримання Інформаційної розсилки через налаштування Профілю Користувача.
  • 3.7.Постачальник Послуг зберігає за собою право розміщувати на сторінках Сайту рекламу та інші матеріали та інформацію, що не суперечать чинному законодавству України.
 • 4.Інтелектуальна власність
  • 4.1.Постачальник Послуг має повні та виключні права інтелектуальної власності на найменування «YeNotes», логотип та будь-які інші корпоративні графічні елементи, розміщені Постачальником послуг на Сайті. Постачальник Послуг має повне та виключне право власності на всі бази даних, розміщені на Сайті, включно з базою даних перекладів, технічний код Сайту, матеріали та інформацію на Сайті, додану Постачальником послуг, а також на будь-які інші технічні компоненти та елементи наповнення Сайту.
  • 4.2.Користувачу забороняється без письмової згоди Постачальника Послуг будь-яким чином використовувати об’єкти інтелектуальної власності, належні Постачальнику Послуг.
  • 4.3.Будь-які найменування та корпоративні елементи сторонніх ресурсів, використані на Сайті, є інтелектуальною власністю відповідних осіб.
  • 4.4.Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, але не лише: текст, графічні зображення, бази даних, знаки для товарів і послуг тощо, гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання та використання такої інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати права третіх осіб, а також не буде суперечити законодавству України та нормам моралі.
  • 4.5.У разі порушення Користувачем гарантії, визначеної п.4.4 Угоди, Користувач самостійно несе відповідальність за відповідне порушення прав третіх осіб та/або законодавства України, та/або норм моралі.
 • 5.Права та обов’язки сторін
  • 5.1.Права та обов’язки Користувача:
   • 5.1.1.Користувач має права та обов’язки, визначені цією Угодою та чинним законодавством України.
   • 5.1.2.Користувач має право користуватися Сайтом, Послугами, що надаються Постачальником послуг, а також матеріалами та інформацією, розміщеними на Сайті, за умови дотримання положень цієї Угоди.
   • 5.1.3.Після завершення реєстрації власного Профілю Користувача Користувач може авторизуватися на Сайті використовуючи власний Логін та Пароль. Користувач несе повну відповідальність за збереження у таємниці від сторонніх осіб власного Паролю. Також Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені під його Логіном.
   • 5.1.4.Користувач зобов’язується за жодних обставин не вчиняти самостійно, а також не сприяти жодним третім особам у вчиненні таких дій:
    • -копіювання, переробка, розповсюдження, відображення у фреймі, завантаження, передача, продаж або будь-яке інше не узгоджене з Постачальником послуг явно у письмовій формі використання елементів технічного коду, дизайну та інших технічних та/або програмних елементів Сайту;
    • -копіювання, переробка, розповсюдження, відображення у фреймі, завантаження, передача, продаж або будь-яке інше не узгоджене з Постачальником явно у письмовій формі послуг використання будь-якої інформації та матеріалів, розміщених на Сайті, з комерційною чи некомерційною метою;
    • -наповнення Сайту будь-якою завідомо хибною інформацією та/або матеріалами будь-якого характеру;
    • -завантаження або будь-яке інше розміщення на Сайті матеріалів чи інформації, що є незаконними, шкідливими, порушують права та гідність людини, спрямовані на будь-яку дискримінацію, містять матеріали порнографічного характеру, містять будь-яку нецензурну лексику, порушують авторські права, будь-які інші права третіх осіб та іншим чином порушують чинне законодавство України та/або загальноприйняті норми моралі, на думку Постачальника Послуг;
    • -розміщення на Сайті будь-яким способом будь-якої рекламної інформації, не погодженої з Постачальником послуг явно у письмовій формі;
    • -використання, завантаження чи розміщення на Сайті будь-яким іншим способом вірусів та/або будь-якого іншого шкідливого програмного забезпечення чи компонентів, що можуть негативно вплинути на роботу Сайту та/або Послуги, що їх надає Постачальник Послуг;
    • -видавання себе або будь-якого іншого користувача за представника Сайту, його Адміністрації без належних на те прав;
    • -збір будь-якої інформації чи матеріалів з Сайту з використанням будь-яких автоматизованих скриптів, програмного забезпечення або будь-яких інших програмних чи апаратних компонентів;
    • -збір та зберігання персональних даних інших користувачів Сайту;
    • -будь-які інші протиправні дії, що, відповідно до чинного законодавства України та/або на думку Адміністрації Сайту, можуть завдавати шкоди Сайту та/або його користувачам.
   • 5.1.5.Користувач зобов’язується за жодних обставин не використовувати Сайту, а також свого Профілю Користувача на Сайті для вчинення будь-яких не зазначених вище дій, що суперечать чинному законодавству України.
   • 5.1.6.Користувач має право будь-якої миті припинити користування сайтом та Послуг, що їх надає Постачальник Послуг, попередньо повідомивши Постачальника Послуг за контактами електронної пошти, як зазначено в п.9.3 цієї Угоди. Постачальник Послуг зобов’язується підтвердити розірвання цієї Угоди з Користувачем протягом 30 (тридцятьох) календарних днів від дати отримання відповідного запиту від Користувача. До такого отримання Користувачем такого підтвердження від Постачальника Послуг Угода залишатиметься повністю чинною та юридично обов’язковою для всіх її сторін.
   • 5.1.7.Користувач бере на себе всі ризики та повну відповідальність, пов’язані з використанням Сайту, Послуг, що їх надає Постачальник Послуг, а також будь-яких матеріалів та інформації, розміщених на Сайті.
  • 5.2.Права та обов’язки Постачальника Послуг:
   • 5.2.1.Постачальник Послуг має права та обов’язки, визначені цією Угодою та чинним законодавством України.
   • 5.2.2.Постачальник Послуг зберігає за собою право на свій розсуд в будь-який час та в будь-якому обсязі змінювати характер, суть та обсяг Послуг, що надаються Користувачу, а також умови цієї Угоди без повідомлення Користувача.
   • 5.2.3.Постачальник Послуг має право заблокувати та/або видалити обліковий запис Користувача за порушення умов Угоди.
   • 5.2.4.Постачальник Послуг має право відмовити в реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого раніше було заблоковано та/або видалено за порушення умов Угоди.
 • 6.Відповідальність
  • 6.1.Користувач та Постачальник Послуг за порушення умов Угоди несуть відповідальність, визначену цією Угодою та чинним законодавством України.
  • 6.2.Постачальник Послуг не несе жодної відповідальності щодо наявності та якості доступу Користувача до мережі Інтернет, а також щодо якості будь-якого апаратного та/або програмного забезпечення, що використовується Користувачем для доступу до мережі Інтернет. Постачальник Послуг не несе відповідальності за будь-які збої чи дефекти у роботі будь-яких провайдерів послуг Інтернет та/або телефонного зв’язку.
  • 6.3.Користувач визнає, що передає інформацію через незахищені канали електронного зв’язку, і Постачальник Послуг не несе відповідальності за недоторканість інформації, що передається через такі незахищені канали електронного зв’язку.
  • 6.4.Постачальник Послуг не гарантує, що:
   • -Сайт та/або Послуги відповідають потребам, вимогам та/або сподіванням Користувача;
   • -матеріали та інформація, розміщені на Сайті, та/або результати, отримані шляхом використання таких матеріалів та/або інформації, є точними, повними чи корисними;
   • -робота Сайту чи надання Послуг на Сайті є безперебійним чи таким, що не містить помилок;
   • -результати користування сайтом, будь-яка інформація та матеріали, розміщені на Сайті, будуть доступні на Сайті;
   • -всі помилки та/або недоліки Сайту чи Послуг буде усунуто.
  • 6.5.Сайт та Послуги надаються до користування Користувачу «як є», з можливими помилками та/або недоліками. Посилання на сторонні ресурси надаються лише в інформаційних цілях, і це не означає, що Постачальник Послуг підтримує, рекомендує такі ресурси чи гарантує правильність розміщеної на них інформації.
  • 6.6.Постачальник Послуг за жодних обставин не нестиме відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що їх може зазнати Користувач в результаті використання чи неможливості користування сайтом та/або Послуг, а також в результаті будь-яких помилок чи збоїв у роботі Сайту, зміни функціоналу Сайту тощо.
  • 6.7.Постачальник Послуг не гарантує правильності та достовірності будь-якої інформації та матеріалів, розміщених на сайті.
  • 6.8.Постачальник Послуг не несе жодної відповідальності за будь-які неправомірні матеріали чи інформацію, розміщені на Сайті Користувачем або іншими користувачами, а також за будь-які неправомірні дії, здійснені на Сайті або з використанням Сайту будь-яким Користувачем або іншими користувачами, незалежно від того, чи завершили вони процес реєстрації на Сайті.
  • 6.9.Постачальник Послуг у жодному разі не несе жодної відповідальності будь-якого характеру перед користувачами, що не завершили процес реєстрації на Сайті.
 • 7.Застосовне право
  • 7.1.Незалежно від місця проживання/місцезнаходження сторін цієї угоди, до Угоди застосовується законодавство України.
  • 7.2.Будь-які суперечки чи спори між Постачальником послуг і Користувачем у зв’язку з Угодою регламентуватимуться виключно чинним законодавством України.
  • 7.3.Якщо Користувач є фізичною особою, незалежно від громадянства чи фізичного місця проживання Користувача, а також незалежно від фізичного місця, з якого здійснюється/здійснювався доступ до Сайту та/або Послуг, будь-які суперечки чи спори між Постачальником послуг і Користувачем у зв’язку з Угодою вирішуватимуться в Шевченківському районному суді міста Києва, Україна.
  • 7.4.Якщо Користувач є юридичною особою, організацією будь-якого характеру чи індивідуальним підприємцем, незалежно від резидентства, громадянства чи фізичного місця проживання Користувача, а також незалежно від фізичного місця, з якого здійснюється/здійснювався доступ до Сайту та/або Послуг, будь-які суперечки чи спори між Постачальником послуг і Користувачем у зв’язку з Угодою вирішуватимуться у Господарському суді міста Києва, Україна.
 • 8.Конфіденційність
  • 8.1.Постачальник Послуг збирає персональну інформацію Користувача у процесі реєстрації на Сайті та користування Послугами. Вся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту.
  • 8.2.Адреса електронної пошти Користувача може використовуватися Постачальником послуг та/або Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання Інформаційної розсилки.
  • 8.3.Постачальник Послуг не несе відповідальності за дотримання конфіденційності реального імені та прізвища Користувача та/або його адреси електронної пошти, якщо Користувач сам обрав опцію публічного показу цих даних у налаштуваннях Профілю Користувача.
  • 8.4.Постачальник Послуг за жодних умов не несе відповідальності за дані Користувача, опубліковані Користувачем чи іншими користувачами на Сайті (навіть якщо вони не демонструються публічно за рішенням Користувача чи інших користувачів відповідно), а також не бере на себе зобов’язань із забезпечення конфіденційності таких даних.
  • 8.5.Постачальник Послуг зобов’язується не передавати персональної інформації Користувача будь-яким стороннім особам, окрім зазначених нижче випадків:
   • -Користувач порушує умови Угоди та/або чинного законодавства України; та/або
   • - цього вимагає законодавство України та/або органи влади України на законних, на думку Постачальника Послуг, підставах.
  • 8.6.Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Постачальник Послуг ознайомив Користувача, а Користувач повністю ознайомився та зрозумів Права суб'єкта персональних даних.
  • 8.7.Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Користувач надав право Постачальнику Послуг збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати персональні дані Користувача, які Користувач надає Постачальнику Послуг через Сайт.
 • 9.Інші умови
  • 9.1.Постачальник Послуг зберігає за собою право передати стороннім особам свої права та/або обов’язки за Угодою в повному чи частковому обсязі будь-якої миті без згоди чи попередження Користувача.
  • 9.2. Постачальник Послуг зберігає за собою право будь-якої миті розірвати Угоду, зокрема, але не лише у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди.
  • 9.3.Користувач може зв’язатися з Постачальником послуг через контакти електронної пошти, вказані на відповідній сторінці Сайту. Постачальник Послуг не зобов’язаний попереджати Користувача у разі зміни контактних даних, і Користувач погоджується сам стежити за оновленням контактних даних Постачальника Послуг на відповідній сторінці Сайту.
  • 9.4.Постачальник Послуг може зв’язатися з Користувачем через зазначену Користувачем під час реєстрації адресу електронної пошту або профіль у соціальній мережі «Facebook». У разі зміни контактних даних, Користувач зобов’язується повідомити про це Постачальника Послуг протягом 7 (сімох) календарних днів.
  • 9.5.У разі виникнення з боку Користувача будь-яких претензій чи позовів стосовно користування сайтом та/або Послуг, Користувач зобов’язується повідомити про такі факти Постачальника Послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення. Надалі Користувач зобов’язується надавати Постачальнику Послуг можливість повноцінно брати участь у розгляді таких претензій чи позовів, а також надавати Постачальнику Послуг всю необхідну інформацію для врегулювання відповідних претензій та/або позовів протягом 7 (сімох) календарних днів від дати надсилання відповідного запиту Постачальником послуг.
  • 9.6.Для вирішення будь-яких суперечок чи спорів між Користувачем і Постачальником послуг у зв’язку з цією угодою діє такий претензійний порядок: у разі виникнення претензій, Користувач надсилає лист з їхнім детальнім описом за контактами електронної пошти Постачальника Послуг, описаними в п. 9.3 Угоди. Протягом 20 (двадцятьох) робочих днів від дати отримання претензії Користувача Постачальник Послуг зобов’язується надати Користувачу відповідь на контактні дані, описані в п.9.4 Угоди. У разі неможливості вирішенні суперечки чи спору через претензійний порядок, така суперечка чи спір розглядатимуться у судовому порядку, як описано у ст. 7 Угоди. Не підлягають розгляду анонімні претензії, а також претензії, що не дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача відповідно до зазначених ним під час реєстрації даних.
  • 9.7.Постачальник Послуг зберігає за собою право скасувати дію Логіну, Паролю та/або Профілю Користувача, а також видалити будь-яку інформацію Користувача чи інформацію, розміщену Користувачем на Сайті, якщо Користувач порушує положення Угоди.
  • 9.8.Визнання судом нечинним будь-якого положення цієї Угоди не призведе до визнання нечинними будь-яких інших положень Угоди та всієї Угоди загалом.
  • 9.9.Текст Угоди може надаватися у різних мовних версіях, залежно від обраних Користувачем налаштувань на Сайті. У разі будь-яких розбіжностей між текстом різних мовних версій угоди, за єдиний правильний та юридично обов’язковий вважатиметься текст україномовної версії Угоди.
  • 9.10.Навіть ті користувачі, що не завершили процесу реєстрації та відвідують Сайт анонімно, нестимуть повну відповідальність перед Постачальником послуг та іншими користувачами Сайту відповідно до чинного законодавства України, зокрема щодо авторського права.
  • 9.11.Постачальник Послуг зберігає за собою право змінювати положення Угоди в будь-який момент часу та в будь-якому обсязі без завчасного попередження Користувача, і Користувач погоджується, що стежити за оновленнями положень Угоди – це його особиста відповідальність. Будь-які зміни до поточної редакції Угоди набувають чинності одразу по їхньому опублікуванні на Сайті Постачальником Послуг.
  • 9.12.Користувач може ознайомитися з поточною редакцією Угоди в мережі Інтернет за посиланням: User Agreement.
  • 9.13.Угода набирає чинності після підтвердження Користувачем надання згоди з умовами Угоди.