Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

avoir
 1. v.[avwaʀ]  (p.p. eu)
  1.  (qqch) 
    
   (що)
   ;
    
   (чим)
   ;
    
   ([рідк.] чим)
   Син.: posséder
  2.  (позначає миттєву дію) 
   1.  (qqch) 
    Син.: faire
   2.  (qqch) 
    Син.: pousser
   3.  (qqch) 
     
    (що)
    ;
    Син.: prononcer
   1.  (qqch) 
    Син.: ressentir, sentir
   2.  (qqch) 
  3.  (qqn) 
   1. Син.: garder
  4. avoir pour but (qqch / de faire qqch) (qqch / de faire qqch ) - мати на меті (метою) (що / зробити що) (що / зробити що )
   avoir pour habitude de... - мати звичку (робити що) (робити що )
  5. (qqn, qqch)  avoir/prendre en horreur (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - нена́видіти (кого, що) (кого, що ); почувати відразу (до кого, чого) (до кого, чого )
   avoir (qqn, qqch) en estime - шанува́ти (кого, що) (кого, що )
   ([фам.])  avoir qqn dans le nez ([фам.]) ([[fam.]] ) - не зносити когось (ненавидіти) (ненавидіти )
   1.  ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) 
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  avoir bon ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - почуватися добре, затишно
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  avoir mauvais ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - почуватися незатишно
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  il aurait meilleur de... ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - краще б він...
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  il a difficile (dur) / facile à trouver une solution ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - йому складно / просто знайти рішення
  6.  (qqch) 
   1. Син.: obtenir, procurer (se procurer de)
   2. Син.: acheter, acquérir
   3. Син.: recevoir, remporter
   4.  
    (куди)
    ;
     
    (куди)
    Син.: attraper
   5.  
    (що; про удар, кулю)
  7. avoir une femme - здобувати жінку (фізично) (фізично )
  8.  ([розм.]) 
   1.  (qqn) 
     
    (над ким)
    ;
    Син.: battre, vaincre
   2.  (qqn) 
    Син.: posséder, rouler
   3.  (qqn, qqch) 
     
    (у кого, що)
    Син.: toucher
    Ант.: rater
  9.  (як допоміжне дієслово - утворює:) 
 2. n. m.[avwaʀ]  (pl. avoirs)
   1.  ([арх.]) 
  1.  ([бух.]) 
   ([фін.])  avoir fiscal - податкова пільга (яку отримують компанії, що здійснюють капіталовкладення) (яку отримують компанії, що здійснюють капіталовкладення )
   Син.: crédit
  2.  ([екон.]) 
  3.  ([філос.]) 
   ([філос.])  l’être et l’avoir - буття і володіння (у філософії Е. Фромма) (у філософії Е. Фромма )

**********

à
 1. prép.[a]
  1.  (дієслівні конструкції з прийменником à (дієслово + прийменник à + іменник/займенник) позначають:) 
  2. prendre qqch à cœur - жада́ти (чого) (чого )
  3.  (дієслівні конструкції з прийменником à з інфінітивом (дієслово + прийменник à + інфінітив) позначають:) 
  4.  (іменникові конструкції з прийменником à (іменник + прийменник à + іменник) позначають:) 
  5. grâce à (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - завдяки́ (кому, чому) (кому, чому )
à la...
Категорії фраз, що містять  "avoir"
Загальна лексика (1 496) Еротика (1) Переносне значення (2)
Авіація (1) Жаргонізми й арготизми (сленг) (26) Поетична мова (2)
Автомобільна галузь (6) Жартівливе (1) Право (юридична тематика) (9)
Архаїзми (35) Застарілі слова (52) Прислів’я та приказки (238)
Африканські діалектизми (4) Зневажлива лексика (1) Простомовне (61)
Бельгійські діалектизми (6) Зоологія (8) Регіональна мова (6)
Біблійська лексика (1) Інформаційні технології та програмне забезпечення (1) Релігія (3)
Ботаніка (3) Канадські діалектизми (1) Розмовна мова (58)
Бухгалтерський облік та аудит (1) Квебекські діалектизми (4) Спорт (4)
Валлонські регіоналізми (1) Кінний спорт (1) Театр (1)
Виноградарство та винарство (1) Кулінарія (7) Техніка (6)
Військово-морський флот (1) Лайливі вислови (1) Фамільярні слова (104)
Військово-оборонна галузь (1) Легка промисловість і текстиль (1) Філософія (1)
Вульгарна лексика (5) Література (1) Фінанси (2)
В’язання (1) Літературна (книжкова) мова (29) Фразеологізми (крилаті вислови) (2 303)
Діалектизми (1) Математика (9) Харчова промисловість (1)
Евфемізми (3) Медицина (1) Швейцарські діалектизми (6)
Економіка (1) Міфологія (1)
Електрика (1) Морська тематика (22)