Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

à
 1. prép.[a]
  1.  (дієслівні конструкції з прийменником à (дієслово + прийменник à + іменник/займенник) позначають:) 
  2. prendre qqch à cœur - жада́ти (чого) (чого )
  3.  (дієслівні конструкції з прийменником à з інфінітивом (дієслово + прийменник à + інфінітив) позначають:) 
  4.  (іменникові конструкції з прийменником à (іменник + прийменник à + іменник) позначають:) 
  5. grâce à (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - завдяки́ (кому, чому) (кому, чому )
avoir
 1. v.[avwaʀ]  (p.p. eu)
  1.  (qqch) 
    
   (що)
   ;
    
   (чим)
   ;
    
   ([рідк.] чим)
   Син.: posséder
  2.  (позначає миттєву дію) 
   1.  (qqch) 
    Син.: faire
   2.  (qqch) 
    Син.: pousser
   3.  (qqch) 
     
    (що)
    ;
    Син.: prononcer
   1.  (qqch) 
    Син.: ressentir, sentir
   2.  (qqch) 
  3.  (qqn) 
   1. Син.: garder
  4. avoir pour but (qqch / de faire qqch) (qqch / de faire qqch ) - мати на меті (метою) (що / зробити що) (що / зробити що )
   avoir pour habitude de... - мати звичку (робити що) (робити що )
  5. (qqn, qqch)  avoir/prendre en horreur (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - нена́видіти (кого, що) (кого, що ); почувати відразу (до кого, чого) (до кого, чого )
   avoir (qqn, qqch) en estime - шанува́ти (кого, що) (кого, що )
   ([фам.])  avoir qqn dans le nez ([фам.]) ([[fam.]] ) - не зносити когось (ненавидіти) (ненавидіти )
   1.  ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) 
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  avoir bon ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - почуватися добре, затишно
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  avoir mauvais ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - почуватися незатишно
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  il aurait meilleur de... ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - краще б він...
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  il a difficile (dur) / facile à trouver une solution ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - йому складно / просто знайти рішення
  6.  (qqch) 
   1. Син.: obtenir, procurer (se procurer de)
   2. Син.: acheter, acquérir
   3. Син.: recevoir, remporter
   4.  
    (куди)
    ;
     
    (куди)
    Син.: attraper
   5.  
    (що; про удар, кулю)
  7. avoir une femme - здобувати жінку (фізично) (фізично )
  8.  ([розм.]) 
   1.  (qqn) 
     
    (над ким)
    ;
    Син.: battre, vaincre
   2.  (qqn) 
    Син.: posséder, rouler
   3.  (qqn, qqch) 
     
    (у кого, що)
    Син.: toucher
    Ант.: rater
  9.  (як допоміжне дієслово - утворює:) 
 2. n. m.[avwaʀ]  (pl. avoirs)
   1.  ([арх.]) 
  1.  ([бух.]) 
   ([фін.])  avoir fiscal - податкова пільга (яку отримують компанії, що здійснюють капіталовкладення) (яку отримують компанії, що здійснюють капіталовкладення )
   Син.: crédit
  2.  ([екон.]) 
  3.  ([філос.]) 
   ([філос.])  l’être et l’avoir - буття і володіння (у філософії Е. Фромма) (у філософії Е. Фромма )

**********

de
 1. prép.[də]
   1. place de la République - площа Республіки (у Парижі) (у Парижі )
  1.  (дієслівні конструкції з прийменником de позначають) 
  2.  (конструкції de + інфінітив позначають) 
  3.  (конструкції з прикметником та прийменником de позначають) 
  4. (qqn, qqch)  à cause de (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - че́рез (кого, що) (кого, що )
   autour de (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - навкруги́ (кого, чого) (кого, чого ); навко́ло (кого, чого) (кого, чого ); довко́ла (кого, чого) (кого, чого )
au
à la...
Категорії фраз, що містять  "à"
Загальна лексика (3 068) Застарілі слова (120) Політика та політологія (1)
Maritime Law (2) Зброя та зброярство (2) Право (юридична тематика) (21)
Авіація (3) Зневажлива лексика (18) Прислів’я та приказки (405)
Автомобільна галузь (10) Зоологія (51) Простомовне (72)
Анатомія (7) Інформаційні технології та програмне забезпечення (4) Психоаналіз (1)
Архаїзми (101) Іронічне значення (3) Психологія (3)
Архітектура (3) Історія (29) Регіональна мова (7)
Астрономія та космонавтика (11) Канадські діалектизми (1) Релігія (29)
Африканські діалектизми (7) Квебекські діалектизми (11) Рідковживані слова (12)
Бельгійські діалектизми (9) Кінний спорт (1) Розмовна мова (84)
Біблійська лексика (3) Кримінальне право (2) Сільське господарство (1)
Біологія (2) Кулінарія (21) Соціологія (1)
Ботаніка (23) Лайливі вислови (4) Спорт (6)
Бухгалтерський облік та аудит (2) Легка промисловість і текстиль (2) Статистика (1)
Валлонські регіоналізми (1) Література (4) Стоматологія (2)
Виноградарство та винарство (2) Літературна (книжкова) мова (61) Танці та хореографія (1)
Військово-морський флот (2) Люксембурзькі діалектизми (1) Театр (3)
Військово-оборонна галузь (12) Математика (10) Телекомунікації та зв’язок (1)
Вульгарна лексика (16) Медицина (9) Теніс (1)
В’язання (1) Метеорологія (1) Техніка (26)
Географія (9) Мисливство (1) Транспорт (1)
Геологія (5) Мистецтво (1) Фамільярні слова (287)
Граматика (10) Мінералогія (1) Фізика (3)
Діалектизми (3) Міфологія (3) Фізіологія (1)
Дорожня справа (3) Морська тематика (39) Філософія (2)
Евфемізми (3) Народно-поетичне (1) Фінанси (3)
Економіка (4) Океанографія (1) Фразеологізми (крилаті вислови) (4 352)
Електрика (1) Оптика (1) Харчова промисловість (3)
Еротика (5) Переносне значення (20) Хімія (2)
Жаргонізми й арготизми (сленг) (35) Поетична мова (32) Цивільне право (2)
Жартівливе (4) Поліграфія та видавнича справа (3) Швейцарські діалектизми (7)